Khamis, 3 September 2009

Adab mencari ilmu

Islam amat menitikberatkan keperluan menuntut ilmu.Ini dapat dilihat seperti mana yang telah disabdakan oleh nabi S.A.W dalam hadis,mafhumnya “ menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim”. Kepentingan ilmu juga ada dinyatakan Rasulullah didalam hadisnya yang masyhur,mafhumnya “barangsiapa yang berkehendakkan dunia hendaklah dengan ilmu,barangsiapa yang hendakkan akhirat hendaklah dengan ilmu dan barangsiapa yang berkehendakkan kedua-duanya juga hendaklah dengan ilmu.”Allah S.W.T juga mengiktiraf dan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu dikalangan para hamba-Nya. Allah berfirman di dalam Al-quran :

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوالعلم درجات
Maksudnya, “Allah mengangkat orang yang beriman dikalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat”

Jesteru,dalam jalan untuk menuntut ilmu ini umat Islam perlulah menunjukkan kesungguhan seperti mana generasi umat islam terdahulu yang cukup dikagumi kerana keilmuan mereka.Lihat saja kepada nama-nama seperti Ibn Sina , Al-Khawarizmi dan yang lainnya,teori serta penemuan mereka masih diguna pakai sehingga ke hari ini serta menjadi rujukan yang cukup penting bukan sahaja kepada umat Islam malah juga seluruh umat manusia.

Islam juga amat mementingkan adab-adab dalam menuntut ilmu.Adab-adab ini adalah penting untuk diikuti bagi mendapatkan keredhaan Allah serta keberkatan-Nya ke atas ilmu yang diperolehi. Sebagai panduan Imam Al-Ghazali r.a di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah telah menggariskan beberapa adab yang perlu dipraktikkan oleh para penuntut ilmu terhadap gurunya. Antaranya :

1. Apabila berjumpa dengan gurunya hendaklah ia mendahulukan memberi salam.
2. Jangan membanyakkan percakapan di hadapan gurunya.
3. Jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya.
4. Jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum meminta izin berbuat demikian
5. Jangan ia menyangkal (menunjukkan rasa tak puas hati) terhadap perkataan gurunya.
6. Jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya maka ia menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada gurunya.
7. Jangan ia berbisik dengan rakannya @ menoleh ke kiri dan ke kanan semasa gurunya sedang mengajar.
8. Jangan ia bertanya kepada gurunya sedangkan gurunya dalam keadaan letih
9. Apabila gurunya berdiri hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya.


Antara adab dalam majlis ilmu pula ialah :

1. Berwudhu’
2. Duduk dalam keadaan seperti tahiyyat awal jika mampu (majlis di masjid @ surau)
3. Duduk rapat-rapat supaya syaitan tidak dapat mencelah. Para sahabat apabila berada dimajlis Rasulullah,mereka duduk rapat-rapat sehinggakan daun-daun yang berguguran tidak jatuh ke tanah bahkan jatuh diatas bahu dan riba mereka.
4. Jika terlewat menghadiri majlis ilmu di masjid,tidak perlu solat tahiyyatul masjid,cukup sekadar menggantikannya dengan berzikir 3 kali. Dan jangan mengganggu perjalanan majlis seperti bersalaman dengan para pendengar lain
5. Jika disebut tentang nikmat syurga hendaklah kita berasa gembira dan berdoa supaya ditempatkan bersama-sama penghuni syurga. Jika disebut tentang neraka pula hendaklah kita merasa takut dengan azab Allah yang amat berat itu dan menangislah mengenangkan dosa-dosa yang kita lakukan,kalau tidak boleh pun,cuba paksa.
6. Jika disebut nama Allah,maka sambutlah dengan Azzawajalla,jika disebut nama Rasulullah,maka berselawatlah ke atas baginda. Jika disebut nama para sahabat sambut dengan Radhiallah ‘anhum,dan jika disebut nama para ulama @ imam-imam yang muktabar sambutlah dengan Rahimahullah alaih.

Begitu lah serba sedikit adab-adab yang telah diajarkan oleh islam kepada penuntut-penuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita peroleh itu mendapat keredhaan Allah serta keberkatan-Nya.

ad-din nasihah

AD-DIN AN-NASIHAH
Daripada Tamim bin ‘Aus ad-Dari r.a., bahawa Nabi SAW bersabda: mafhumnya:
“Din itu adalah nasihah (diulang tiga kali).” Kami (sahabat-sahabat) bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?”. Jawab Baginda, “Untuk Allah ‘Azza Wa Jalla, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya SAW, untuk barisan kepimpinan ummah Islam dan untuk ummah Islam seluruhnya.” (Hadith Riwayat Muslim)
Kepentingannya
Hadith ini mempunyai kedudukan yang amat tinggi sehingga Abu Daud telah menjelaskan dengan katanya, “Ilmu Fiqh bersekitar atas lima hadith, iaitu:
1. hadith: “Perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas...”,
2. hadith: “Tiada kemudharatan dan tiada sesuatu yang boleh memudharatkan.”,
3. hadith: “Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat...”,
4. hadith: “Apa yang aku larangkan terhadap kamu daripada melakukannya maka jauhkanlah.”,
5. hadith: “Apa yang diperintahkan terhadap kamu melakukannya maka lakukannya sedaya upaya kamu.”.

Mengikut Imam al-Hafiz Abu Naim bin Abdullah bin al-Asbahi, seorang muhaddith dan sejarawan, menyatakan: “Bagi hadith ini suatu kedudukan yang begitu besar.” Sementara Muhammad bin Aslam at-Tusi pula menekankan dengan katanya: “Bahawasanya salah satu daripada seperempat mengenai ad-Din.”
Sesungguhnya penekanan yang diulang-ulangkan oleh Rasulullah SAW pada perkataan an-Nasihah sebanyak tiga kali menunjukkan an-Nasihah amat penting dalam Islam. Ia dianggap jauhar (intisari) ad-Din.
Kalimah an-Nasihah
An-Nasihah dari segi bahasa membawa erti suci murni, manakala dari segi istilah pula diikatkan dengan dua keadaan: Pertama: bila dihubungkan dengan Allah SWT, maka ia bererti keikhlasan semata-mata. Kedua: bila dihubungkan sesama manusia, maka ia bererti kalimah yang membawa tujuan kebaikan kepada seseorang yang dimaksudkan oleh kalimah itu.
Para sahabah r.a. telah bertanyakan Rasulullah SAW tentang bentuk-bentuk an-Nasihah. Kemudian baginda menjawab dengan sabdanya, “... An-Nasihah untuk Allah, Kitab-Nya (al-Quran), Rasul-Nya barisan kepimpinan ummah Islamiyyah dan untuk ummah Islam seluruhnya.”
Huraian Hadith
a. An-Nasihah Li Allah
An-Nasihah Li Allah membawa maksud keikhlasan yang yakin, bersungguh-sungguh dan semata-mata untuk Allah SWT dalam rangka menerima segala kewajipan yang ditentukan-Nya. Kewajipan-kewajipan itu hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
hingga dapat merasai kelazatannya. Keikhlasan yang tinggi tidak akan tercapai jika segala kewajipan yang dipertanggungjawabkan tidak dilakukan melalui proses tarbiyyah yang melahirkan kesungguhan, keyakinan dan ihsan.
Sifat ihsan itu tergambar apabila seseorang yang beribadah bersungguh-sungguh, yakin dan bermuraqabah Allah SWT.
Jalan untuk mencapai tahap ihsan ialah dengan melalui proses kefahaman yang syumul dan mendalam. Juga beriltizam dengan pembentukan yang menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT dengan penuh keinsafan dan keikhlasan. Lebih tinggi lagi, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dimakruhkan sekaligus menunaikan segala perkara yang difardhu atau diwajibkan. Lebih tinggi daripada itu, melakukan amalan-amalan yang membawa taqarrub kepada Allah SWT iaitu amalan-amalan an-Nawafil (sunat).
Inilah jalan tarbiyyah dan pembentukan. Jalan untuk melahirkan al-Muslim al-Rabbani al-Multazim. Inilah jalan penting harakah Islamiyyah yang inginkan keredhaan Allah SWT.
Amalan ikhlas untuk Allah SWT semata-mata akan tercapai dalam bentuknya yang tertinggi apabila seseorang itu berjihad secara ‘azimah. Jihad seperti ini memerlukan kemampuan serta kerelaan hakiki, kesungguhan yang berterusan dan memusatkan segala kepentingan kepada Allah SWT semata-mata.
Para al-Hawariyyun (penyokong) Nabi Isa a.s. telah meminta penjelasan, “Apakah an-Nushu Lillah itu? “. Jawab Isa a.s, “Bahawa kamu utamakan hak Allah SWT daripada hak manusia. Dan sekiranya kamu berhadapan dengan dua keadaan yang jelas, satu untuk Allah SWT dan satu lagi untuk keperluan dunia, maka urusan Allah SWT itulah yang mesti disempurnakan terlebih dahulu.”
Kesimpulan an-Nasihah Li Allah itu ialah i’tiqad yang sejahtera dalam mentauhidkan Allah SWT. Serentak dengannya ialah mengabdikan diri secara syumul dan penuh jujur.
b. An-Nasihah Li Kitab Allah
An-Nasihah Li Kitab Allah bermaksud menerima Kitab Allah SWT dengan penuh keimanan dan menghayatinya mengikut proses pembentukan secara berperingkat-peringkat. Penghayatan itu mesti dipertahan, dikekalkan, seterusnya dikembangkan kepada manusia lain dengan jihad yang ikhlas.
Penerimaan Kitab Allah SWT mestilah dengan pembacaan yang betul, penelitian yang mendalam, pengamalan kewajipan yang diperintahkan dan penghindaran segala larangannya.
c. An-Nasihah Li Rasulillah
An-Nasihah Li Rasulillah membawa erti beriman dengan kukuh terhadap kebenaran kenabian Rasulullah SAW dan da’wahnya. Keimanan ini mencetuskan kepatuhan terhadap pembawaan dan sunnahnya. Keimanan ini juga mengambil Rasulullah SAW sebagai Qudwah Hasanah sama ada dalam bentuk percakapan mahupun amalan.
Sementara Muhammad bin Aslam at-Tusi pula menekankan dengan katanya: "Bahawasanya salah satu daripada seperempat mengenai ad-Din.”
Sesungguhnya penekanan yang diulang-ulangkan oleh Rasulullah SAW pada perkataan an-Nasihah sebanyak tiga kali menunjukkan an-Nasihah amat penting dalam Islam. Ia dianggap jauhar (intisari) ad-Din.


Kalimah: an-Nasihah
An-Nasihah dari segi bahasa membawa erti suci murni, manakala dari segi istilah pula diikatkan dengan dua keadaan: Pertama: bila dihubungkan dengan Allah SWT, maka ia bererti keikhlasan semata-mata. Kedua: bila dihubungkan sesama manusia, maka ia bererti kalimah yang membawa tujuan kebaikan kepada seseorang yang dimaksudkan oleh kalimah itu.
Para sahabah r.a. telah bertanyakan Rasulullah SAW tentang bentuk-bentuk an-Nasihah. Kemudian baginda menjawab dengan sabdanya, “... An-Nasihah untuk Allah, Kitab-Nya (al-Quran), Rasul-Nya barisan kepimpinan Ummah Islamiyyah dan untuk ummah Islam seluruhnya.”
Sifat ihsan itu tergambar apabila seseorang yang beribadah bersungguh-sungguh, yakin dan bermuraqabah Allah SWT.
Jalan untuk mencapai tahap ihsan ialah dengan melalui proses kefahaman yang syumul dan mendalam. Juga beriltizam dengan pembentukan dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT dengan penuh keinsafan dan keikhlasan. Lebih tinggi lagi, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dimakruhkan sekaligus menunaikan segala perkara yang diperintahkan.
An-Nasihah Li Aimmah al-Muslimin Wa Wulatihim
An-Nasihah Li Aimmah al-Muslimin Wa Wulatihim membawa erti An-Nasihah untuk barisan kepimpinan umat Islam dan untuk siapa sahaja yang dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin.
An-Nasihah kepada mereka juga memberi erti cinta dan kasih kepada mereka, memperingatkan mereka supaya sentiasa berada dalam tausih dan musyawarah dan membantu mereka dalam islah dan ketaatan terhadap perkara-perkara hak. Juga memperingatkan mereka daripada sebarang keadaan yang boleh menimbulkan fitnah dan kerosakan yang menggugurkan hak kepatuhan dan wala’.


d. An-Nasihah Li ‘Ammah al-Muslimin
An-Nasihah Li ‘Ammah al-Muslimin membawa maksud pembentukan umat Islam seluruhnya. Juga menunjukkan kepada umat Islam jalan kesejahteraan sebenar untuk dilalui dan kekal di atasnya. Di samping itu ia memberikan penjelasan dan peringatan akan jalan-jalan kerosakan agar mereka menghindarinya.
Pembentukan ukhuwwah tercapai dengan cara mengasihi mereka seperti mana kita mengasihi diri sendiri. Seterusnya membenci terhadap perkara-perkara yang boleh menyesatkan mereka.
Umat Islam adalah satu jamaah di bawah lindungan kesatuan ‘aqidah dan kesatuan matlamat. Daripada hakikat ini memancar syari’at Allah SWT dan akhlak al-Quran yang tunggal lagi qudus.

Khamis, 16 Julai 2009

KATA-KATA HIKMAH


1) Kekayaan yang hilang dapat dikejar kembali dengan kerajinan dan jimat cermat, kesihatan yang hilang boleh direbut kembali dengan ubat-ubatan. Akan tetapi, waktu yang hilang, sekali hilang akan terus hilang selamanyaaaa..

2) Tiada motivasi yang paling baik selain PERJUANGAN..

3) Tidak ada percantuman yang lebih berharga daripada percantuman ilmu dan kesabaran.

4) Jika kita terpesona dengan nikmat dunia yang sementara, kita akan kehilangan nikmat akhirat yang kekal selamanyaaa..

5) Baca itu bahasa, kaji itu sains, fikir itu sejarah, amal itu islam.. itulah prinsip kejayaan.

6) Sebaik-baik kamu adalah orang yang pemikirannya dapat mengingatkan kamu kepada allah, bicaranya dapat menambahkan ilmumu, dan amalannya mengingatkan kamu kepada akhirat..

7) Kata Saidina Ali k.w " Apabila sesuatu yang engkau senangi itu tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi.."

8) Janganlah jemu berjuang menegakkan kalimah Allah meskipun jauh dari tanda2 kemenangan..

9) Islam hanya akan dapat dirasa di dalam diri orang yang menegakkannya.

10) Secebis kasih membuat kita sayang,
Secangkir janji membuat kita percaya
Sedikit kecewa membuat kita terluka
Namun, secalit pengorbanan terasa selamanya...

11) Buatmu pejuang agama Allah..
Semoga iman perisai kemuliaanmu,
Semoga taqwa benteng peribadimu,
Semoga syahid menjadi milikmu,
Agar Jannatunnaim persemadianmu yang abadi..

25 PESANAN LUQMANUL HAKIM

01 - Hai anakku: ketahuilah, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yg dalam, banyak manusia yg karam ke dalamnya. Bila engkau ingin selamat, agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan SAMPAN yg bernama TAKWA, ISInya ialah IMAN dan LAYARnya adalah TAWAKKAL kepada ALLAH.

02 - orang - orang yg sentiasa menyediakan dirinya utk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari ALLAH. Orang yg insaf dan sedar setalah menerima nasihat orang lain, dia akan sentiasa menerima kemulian dari ALLAH juga.

03 - Hai anakku; orang yg merasa dirinya hina dan rendah diri dalam beribadat dan taat kpd ALLAH, maka dia tawadduk kepada ALLAH, dia akan lebih dekat kepada ALLAH dan selalu berusaha menghindarkan maksiat kepada ALLAH.

04 - Hai anakku; seandainya ibubapamu marah kepadamu kerana kesilapan yang dilakukanmu, maka marahnya ibubapamu adalah bagaikan baja bagi tanam tanaman.

05 - Jauhkan dirimu dari berhutang, kerana sesungguhnya berhutang itu boleh menjadikan dirimu hina di waktu siang dan gelisah di waktu malam.

06 - Dan selalulah berharap kpd ALLAH tentang sesuatu yg menyebabkan untuk tidak menderhakai ALLAH. Takutlah kpd ALLAH dengan sebenar benar takut ( takwa ), tentulah engkau akan terlepas dr sifat berputus asa dari rahmat ALLAH.

07 - Hai anakku; seorang pendusta akan lekas hilang air mukanya kerana tidak dipercayai orang dan seorang yg telah rosak akhlaknya akan sentiasa banyak melamunkan hal hal yg tidak benar. Ketahuilah, memindahkan batu besar dr tempatnya semula itu lebih mudah drpd memberi pengertian kpd orang yg tidak mahu mengerti.

08 - Hai anakku; engkau telah merasakan betapa beratnya mengankat batu besar dan besi yg amat berat, tetapi akan lebih lagi drpd semua itu, adalah bilamana engkau mempunyai tetangga (jiran) yg jahat.

09 - Hai anakku; janganlah engkau mengirimkan orang yg bodoh sebagai utusan. Maka bila tidak ada orang yang cerdik, sebaiknya dirimulah saja yang layak menjadi utusan.

10 - Jauhilah bersifat dusta, sebab dusta itu mudah dilakukan, bagaikan memakan daging burung, padahal sedikit sahaja berdusta itu telah memberikan akibat yg berbahaya.

11 - Hai anakku; bila engkau mempunyai dua pilihan, takziah orang mati atau hadir majlis perkahwinan, pilihlah utk menziarahi orang mati, sebab ianya akan mengingatkanmu kepada kampung akhirat sedang kan menghadiri pesta perkahwinan hanya mengingatkan dirimu kepada kesenangan duniawi sahaja.

12 - janganlah engkau makan sampai kenyang yg berlebihan, kerana sesungguhnya makan yg terlalu kenyang itu adalah lebih baiknya bila makanan itu diberikan kpd anjing sahaja.

13 - Hai anakku; janganlah engkau langsung menelan sahaja kerana manisnya barang dan janganlah langsung memuntahkan saja pahitnya sesuatu barang itu, kerana manis belum tentu menimbulkan kesegaran dan pahit itu belum tentu menimbulkan kesengsaraan.

14 - Makanlah makananmu bersama sama dengan orang orang yg takwa dan musyawarahlah urusanmu dengan para alim ulamak dengan cara meminta nasihat dari mereka.

15 - Hai anakku; bukanlah satu kebaikan namanya bilamana engkau selalu mencari ilmu tetapi engkau tidak pernah mengamalkannya. Hal itu tidak ubah bagaikan orang yg mencari kayu bakar, maka setelah banyak ia tidak mampu memikulnya, padahal ia masih mahu menambahkannya.

16 - Hai anakku; bilamana engkau mahu mencari kawan sejati, maka ujilah terlebih dahulu dengan berpura pura membuat dia marah. Bilamana dalam kemarahan itu dia masih berusaha menginsafkan kamu,maka bolehlah engkau mengambil dia sebagai kawan. Bila tidak demikian, maka berhati hatilah.

17 - selalulah baik tuturkata dan halus budibahasamu serta manis wajahmu, dengan demikian engkau akan disukai orang melebihi sukanya seseorang terhadap orang lain yg pernah memberikan barang yg berharga.

18 - Hai anakku; bila engkau berteman, tempatkanlah dirimu padanyasebagai orang yg tidak mengharapkan sesuatu daripadanya. Namun biarkanlah dia yg mengharapkan sesuatu darimu.

19 - Jadikanlah dirimu dalam segala tingkahlaku sebagai orang yg tidak ingin menerima pujian atau mengharap sanjungan orang lain kerana itu adalah sifat riya~ yg akan mendatangkan cela pd dirimu.

20 - Hai anakku; janganlah engkau condong kpd urusan dunia dan hatimu selalu disusahkan olah dunia saja kerana engkau diciptakan ALLAH bukanlah untuk dunia sahaja. Sesungguhnya tiada makhluk yang lebih hina daripada orang yang terpedaya dengan dunianya.

21 - Hai anakku; usahakanlah agar mulutmu jangan mengeluarkan kata kata yg busuk dan kotor serta kasar, kerana engkau akan lebih selamat bila berdiam diri. Kalau berbicara, usahakanlah agar bicaramu mendatangkan manfaat bagi orang lain.

22 - Hai anakku; janganlah engkau mudah ketawa kalau bukan kerana sesuatu yg menggelikan, janganlah engkau berjalan tanpa tujuan yg pasti, janganlah engkau bertanya sesuatun yang tidak ada guna bagimu, janganlah mensia siakan hartamu.

23 - Barang sesiapa yg penyayang tentu akan disayangi, sesiapa yg pendiam akan selamat daripada berkata yg mengandungi racun, dan sesiapa yg tidak dapat menahan lidahnya dr berkata kotor tentu akan menyesal.

24 - Hai anakku; bergaullah rapat dengan orang yg alim lagi berilmu. Perhatikanlah kata nasihatnya kerana sesungguhnya sejuklah hati ini mendengarkan nasihatnya, hiduplah hati ini dengan cahaya hikmah dari mutiara kata katanya bagaikan tanah yg subur lalu disirami air hujan.

25 - Hai anakku; ambillah harta dunia sekadar keperluanmu sahaja, dan nafkahkanlah yg selebihnya untuk bekalan akhiratmu. Jangan engkau tendang dunia ini ke keranjang atau bakul sampah kerana nanti engkau akan menjadi pengemis yang membuat beban orang lain. Sebaliknya janganlah engkau peluk dunia ini serta meneguk habis airnya kerana sesungguhnya yg engkau makan dan pakai itu adalah tanah belaka. Janganlah engkau bertemankan dengan orang yg bersifat talam dua muka, kelak akan membinasakan dirimu.

Rabu, 15 Julai 2009

KONSEP HALAL DALAM ISLAM

PENGERTIAN HALAL

Takrif Halal

Halal bermaksud: “Perkara yang dibolehkan atau diharuskan atau dengan istilah lain perkara yang sah di sisi syariat, perkara yang baik dan mendatangkan kebaikan”. Allah telah menghalalkan semua perkara yang baik kepada kita. Menurut Yusuf al-Qardhawi halal ialah “Sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan”.

1.3.2 Menurut Kamus Dewan

Kamus Dewan edisi ke-III memberikan definisi halal sebagai “Hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan (dalam Islam), diperbolehkan (tidak ditegah oleh syarak), diizinkan, dibenarkan, lawan haram”.

1.3.3 Menurut Akta Perihal Dagangan 1972

Akta Perihal Dagangan 1972 menjelaskan tanda pada makanan seperti ‘Makanan Orang Islam’ atau ‘Ditanggung Halal’ atau ‘Halal’ atau sebagainya bolehlah diertikan sebagai berikut:

I. Bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh syarak atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak.

II. Tidak mengandungi benda-benda najis.

III. Tidak disedia, diproses atau dikilang dengan menggunakan alatan yang tidak bebas dari najis.

IV. Semasa penyediaan, memproses atau menyimpan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan perkara yang tidak memenuhi kehendak syarak.

Akta ini juga melarang penggunaan perihal perdagangan yang palsu. Di samping itu, ia juga memberi kuasa kepada Menteri untuk mengkehendaki perlabelan atau penandaan apa-apa barang dengan label atau tanda yang ditetapkan. Di bawah Akta ini juga, Menteri telah mewajibkan perlabelan barangan berhak cipta dengan label tulen dan pelabelan makanan halal dengan perkataan “halal”.

Salah satu perundangan subsidiari di bawah akta ini ialah Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasan Halal) 1975 dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975. Perintah ini dikeluarkan adalah untuk melarang penggunaan tanda “ Halal” yang mengelirukan pada makanan.

MAKANAN DARI SUDUT KEROHANIAN

Islam mempunyai garis panduan dan peraturan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan umatnya. Namun ianya tidak seharusnya dianggap satu seakatan mahupun sekadar adab sesama manusia. Sebaliknya ia mencakupi objektif keagamaan yang lebih luas dan dengan itu ia lebih mencerminkan idea dan nilai-nilainya.

Di sini kita meneliti hubungan diantara makanan yang kita makan serta kesihatan fizikal dan kerohanian kita. Seseorang Islam bukan saja makan menguat dan menyihatkan tubuh serta fikiranmya agar boleh beribadat kepada Allah dengan sempurna, malah ianya boleh menyumbang pengetahuan dan kudratnya demi kesejahteraan manusia sejagat.

Justeru itu, dalam konteks Islam, umatnya perlu memahami dan menghargai konsep halal dan haram, iaitu makanan dan minuman yang memenuhi tuntutan agama. Sesuatu makanan dikatakan halal jika:

  • Ia tidak memudharat atau mengganggu fungsi normal tubuh dan fikiran.
  • Ia bebas daripada najis dan bukan produk yang diperolehi dari sumber babi atau binatang yang tidak disembelih atau diburu mengikut hukum syarak.
  • Ia bebas daripada produk yang diambil daripada babi atau anjing atau lain-lain binatang yang haram.

Pepatah yang mengatakan “anda adalah apa yang anda makan” telah diperakui didalan Islam. Makanan yang dimakan bukan sekadar menjadi najis,tetapi ia juga diserap dan dimetabolismekan kedalam sistem penghadaman dan beredar ke seluruh bahagian tubuh termasuk otak dan jantung. Oleh itu, kebersihan tubuh, minda dan jiwa benar-benar bergantung kepada kesucian makanan yang kita makan.

Firman Allah Taala:

Maksudnya : Wahai orang-orang beriman, makanlah kamu semua apa sahaja di muka bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Syaitan, Sesungguhnya dia itu adalah musuh kamu yang amat nyata .

Kita semua memahami bahawa memakan makanan halal itu adalah kewajipan setiap orang yang melafazkan kalimah syahadah. Kalam Allah dari ayat ini jelas sekali menyuruh umat manusia termasuk orang-orang kafir supaya mencari makanan yang halal lagi baik.

Adalah menjadi suatu kewajipan bagi umat islam dalam menitikberatkan soal pemakanan bagi mendapat keredhaan Allah lantas membina tubuh badan yang sihat, bertepatan dengan hadis Rasulullah S.A.W:

Maksudnya: Setiap daging yang tumbuh dari yang haram (memakan makanan haram) maka nerakalah tempat yang paling layak baginya.

Antara perkara yang perlu dititikberatkan oleh setiap umat islam adalah konsep pemakanan yang berlandaskan syariat, bertepatan dengan hadis diatas yang merupakan satu amaran kepada umat islam supaya menjauhi daripada memakan makanan yang haram.


Faizal

Salam.......